เชลซี

สไมล์ ภาลฎา เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต.

ใส่ความเห็น