Mister International

เปิดเกณฑ์ คะแนนสอบผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. 5 ปีหลังสุด แต่ละปีได้คะแนนเท่าไรบ้าง วันที่ 18 กันยายน 2566 สอบ ก.พ. คือ การสอบความรู้ ประชาชาติธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ.

ใส่ความเห็น