เศรษฐาทวีสิน

จ.นครปฐม เชิญ “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” 903 คน อบรมบทบาทหน้าที่ ย้ำเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้ช่วยนายอำเภอ ต้องทำสิ่งถูกต้องเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน เร่งตรวจสอบเครือข่ายกำนันนก …

ใส่ความเห็น